Provedu vás konstelacemi a vy uvidíte svůj pracovní systém nebo život z nadhledu.

Je mnoho toho, co metoda konstelací přináší. Mezilidské vztahy jsou více krystalické. Vidíte, kde stojíte a víte, co máte udělat, abyste byli více v proudu ve svém životě, aby váš život plul dobře dál. Některé karty, které nám život rozdal, nejsou ty nejlepší, ale i tak můžeme hrát dobře a vyhrát, když víme, jak na to!

firemní/organizační konstelace

Firemní konstelace ukazují na skrytou dynamiku vztahů a sil ve firmě, v organizaích. Ukazují, kde proudí energie a co ji brzdí. Když firma žije podle jednoduchých pravidel systému, daří se jí.

životní konstelace/osobní kontext

Na konstelacích stavíme ve skupině váš model situace (konstelaci) na základě konkrétní potřeby něco zlepšit, změnit nebo „jen“ porozumět. Můžete chtít zlepšit vztah s partnerem, dětmi, rodiči, podívat se na svou situaci v zaměstnání, nebo řešit své zdraví a životní pohodu. Konstelace vám ukážou důležité informace o systému, ve kterém žijete (například rodina, pracovní kolektiv, zájmová skupina) a vy uvidíte, jaké máte možnosti řešení.